Dobri patenti potrebujejo dobro zaščito

Izumi zagotovo predstavljajo nek neprecenljiv doprinos na določenem področju tehnike. Zato jih je potrebno ustrezno zaščititi. Prijava patenta ščiti pravico, podeljeno prijavitelju izuma s strani pristojnega urada, za nek izum, ki je nov in dosega dovolj visoko izumiteljsko raven. Zlorabe dandanes pretijo skoraj na vsakem koraku, zato vsi dobri patenti resnično potrebujejo dobro zaščito.

Kako sestaviti dobro prijavo patenta?

Sestavljanje prijave patentani mogoče brez specifičnih strokovnih znanj, kot so znanja s področja tehnike, na katero se predmet izuma nanaša, kot tudi znanja s področja zaščite industrijske lastnine, ki jih ima le patentni zastopnik. Ko je patentna prijava enkrat vložena pri uradu, je ni dovoljeno vsebinsko spreminjati ali širiti. Iz tega razloga je vsekakor priporočljivo, da je patentni zastopnik čim bolj udeležen že od samega začetka, se pravi že pri razvoju izuma. Patentni zastopnik skupaj z izumiteljem oblikuje bistvo izuma in si prizadevapatent čim bolj zaščiti, a hkrati ne na preširok način, da s tem ne posega v pravice drugih imetnikov patentov.

Kršitev patenta ni nikoli prijetna

Kršitev patenta kot pravice intelektualne lastnine je podana, kadar nekdo uporablja predmet varstva pravice intelektualne lastnine brez da bi imel soglasje imetnika te pravice, razen če zakonodaja dovoljuje takšno uporabo.

V primeru, da pride do kršitve patenta, mora Imetnik patenta, ki meni, da je njegova pravica kršena, čim prej stopiti v stik s patentnim zastopnikom, ki bo podal mnenje o kršitvi patenta. Patentni zastopnik bo v sodelovanju z imetnikom patenta, ki bo zbral dokaze, in pravnim oddelkom ukrepal proti kršitelju.